6988439999 Κουντουριώτου 21, Βόλος, Μαγνησία dbabalis@hotmail.gr

Μπάμπαλης Δημήτριος
Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα, Αδιατάρακτη Κοπή, Τσιμεντενέσεις, Ρητινενέσεις | Βόλος


Η εταιρεία μας δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά στις επισκευές και ενισχύσεις κτιρίων.

Διαθέτοντας εμπειρία, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα κατάλληλα εξειδικευμένα συνεργεία η εταιρεία μας είναι σε θέση να πραγματοποιήσει από το ποιο μικρό ως το ποιο μεγάλο έργο επισκευής – ενίσχυσης οποιασδήποτε κατασκευής, η οποία έχει υποστεί ζημιές από σεισμούς ή επειδή έχει φθαρεί λόγω της επίδρασης κλιματολογικών, μηχανικών και χημικών παραγόντων κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής της. 

Ο στόχος της εταιρείας είτε εφαρμόζοντας παραδοσιακές μεθόδους ενίσχυσης (GUNITE, Χαλυβδοελάσματα) ή ποιο μοντέρνες μεθόδους (ανθρακονήματα, υαλονήματα) είναι ο ίδιος, η έντεχνη επισκευή – ενίσχυσης της κατασκευής με το μικρότερο δυνατόν κόστος.

Η μακροχρόνια εμπειρία της εταιρείας στον τομέα των ενισχύσεων – επισκευών δίνει τη δυνατότητα στους έμπειρους μηχανικούς που την απαρτίζουν να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τεχνογνωσία σχετικά με τις μεθόδους και τα υλικά ενίσχυσης σε μελετητές τεχνικών έργων όπως επίσης να εκτελούν μελέτες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και ενίσχυσης κτιρίων βάση του νέου κανονισμού επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ).

 


Εμπιστευτείτε τις γνώσεις και την εμπειρία μας!