6988439999 Κουντουριώτου 21, Βόλος, Μαγνησία dbabalis@hotmail.gr